Regulamin

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Korzystając z serwisu dantekrone.com zgadzasz się i akceptujesz jego wewnętrzny regulamin, warunki użytkowania i politykę prywatności.
 • Każda osoba może przeglądać zawartość Serwisu, lecz z chwilą dokonania zamówienia, rejestracji w serwisie lub innej czynności, osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności, w pełni akceptuje zawarte tu postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Unreal Empire
 • Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Użytkownikiem serwisu, a Sprzedającym zwanym dalej administratorem.
 • Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na niewykorzystywanie zawartości serwisu w celach nielegalnych.

 

2.SŁOWNICZEK

 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dantekrone.com.
 • Administracja Serwisu – Osoby odpowiedzialne za aktualizację i utrzymanie serwisu.
 • Użytkownik – Osoba odwiedzająca stronę lub osoba rejestrująca się w celu otrzymania informacji handlowych, a także osoba, która może dokonać zakupu przedmiotu wymienionego w ofercie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.
 • Ebook – Pod pojęciem ‚ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka).

 

3.PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 • Książki w formie fizycznej oraz cyfrowej (ebook)
 • Usługi reklamowe: Projektowanie opakowań, logo, okładek, materiałów reklamowych, stron internetowych, wizytówek.
 • Copywriting: Pisanie treści na strony internetowe, tworzenie nazw firm, tworzenie claimów oraz haseł reklamowych. Pisanie scenariuszy filmowych.
 • Opracowywanie strategii i realizacja kampanii sprzedażowych oraz wizerunkowych
 • Produkcja wideo: Filmy promocyjne, wideo produktowe, Trailery, Filmy biznesowe, Portfolio wizerunkowe w formie wideo. 
 • Konsultacje internetowe i stacjonarne
 • Kursy online umieszczone na platformie edukacyjnej Empire University
 • Coroczne Eventy stacjonarne: Human, Empire, Art of Create, Master sell

 

4.REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodni.
 • Czas wykonania poszczególnych usług ustalany jest indywidualnie.
 • Wszelkie produkty fizyczne wysyłane są za pomocą usług kurierskich zewnętrznych firm.
 • W celu złożenia zamówienia kupujący, powinien podać dane, widoczne w formularzu zakupu, niezbędne do wysyłki produktu lub usługi.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, co umożliwi sprzedającemu prawidłową realizację zamówienia.
 • Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez kupującego, o czym kupujący zostanie poinformowany poprzez wiadomość email. Wysyłka produktu lub usługi następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe sprzedającego.
 • Złożenie zamówienie, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności.
 • Wszelkie płatności w serwisie dantekrone.com przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub bezpośrednich wpłat na konto bankowe
 • Sprzedający realizuje zamówienie dotyczące wysyłki produktów fizycznych niezwłocznie, nie później niż w terminie od 1 do 7 dni roboczych od daty otrzymania zapłaty na konto bankowe. Wyjątkiem mogą być wydarzenia oraz akcje przed sprzedażowe produktów lub usług, wtedy realizacja zamówienia następuje w wyznaczonym przez sprzedającego czasie.  
 • Wszelkie produkty cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną poprzez adres email, który użytkownik podał przy zakupie produktu lub usługi
 • Zamawiający po dokonaniu zamówienia danej usługi zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 50% całkowitej kwoty. Od momentu wpłaty zaliczki, rozpoczynają się pracę nad wykonaniem zlecenia. Po dostarczeniu końcowego produktu, zamawiający zobowiązany jest do opłacenia reszty kwoty za daną usługę.

 

5.REKLAMACJE I ZWROTY

 • W przypadku zwrotu lub reklamacji należy, kontaktować się z administratorem serwisu poprzez kontaktowy adres email: contact@dantekrone.com
 • Produkty fizyczne – W tym książki, gadżety, ubrania i inne produkty fizyczne. Użytkownik ma prawo do zwrotu takiego produktu, w nienaruszonym stanie w ciągu 14 dni od daty zakupu. W tym celu musi zgłosić reklamację na email kontaktowy. W odpowiedzi dostanie formularz, który należy wypełnić, podpisać, zeskanować i odesłać na kontaktowy adres email. Zwrot pieniędzy nastąpi na konto bankowe, z którego był dokonany zakup w ciągu 14 dni, po otrzymaniu podpisanego dokumentu wraz z produktem, którego dotyczy reklamacja. W przypadku widocznych śladów użytkowania reklamacja nie będzie rozpatrzona.
 • Produkty cyfrowe – Dotyczy ebooków, nagrań MP3 i innych produktów cyfrowych, które użytkownik pobiera bezpośrednio na dysk swojego komputera. Produkty cyfrowe w tej formie, nie podlegają reklamacji. Serwis, nie jest w stanie skontrolować, czy po reklamacji użytkownik, mimo wszelkich deklaracji faktycznie usunie produkt z dysku czy nie. W związku z tym, proszę o dokładne przemyślenie zakupu danego produktu cyfrowego. Nie dotyczy to produktów z wyższej kategorii cenowej (powyżej 100 zł) oraz kursów i szkoleń online.
 • Kursy i szkolenia online – Produkty cyfrowe, które znajdują się na serwerach administratora lub pod jego stałą kontrolą. Użytkownik ma prawo do zwrotu takiego produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu. W tym celu musi zgłosić reklamację na email kontaktowy. W odpowiedzi użytkownik dostaje formularz, który należy wypełnić, podpisać, zeskanować i odesłać na kontaktowy adres email. Zwrot pieniędzy nastąpi na konto bankowe, z którego był dokonany zakup w ciągu 14 dni, po otrzymaniu podpisanego dokumentu. Po sfinalizowaniu reklamacji użytkownik kursu, traci do niego pełny dostęp.
 • W przypadku produktów cyfrowych, które użytkownik pobiera na dysk, serwis zaleca stworzenie kopii zapasowej produktu. W przypadku utracenia produktu cyfrowego administrator może wysłać go ponownie, ale nie ma też takiego obowiązku.

 

6.PRAWA AUTORSKIE I UŻYTKOWANIE

 • Użytkownik ma prawo do przechowywania kopii swojego produkt na komputerze lub innych nośnikach, które dają mu możliwość korzystania z danego produktu, w przypadku produktów cyfrowych.
 • Niedozwolone jest rozpowszechnianie produktów, tworzeni kopii, wykorzystywania w nielegalny sposób, modyfikowania, udostępniania, sprzedawania. Niedozwolone jest również dystrybuowanie, reklamowanie produktów w celach komercyjnych i promocyjnych.
 • Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie na własny użytek.
 • Produkty, usługi, treści, grafika, logo, itp. zawarte w serwisie dantekrone.com objęte są ochroną praw autorskich, użytkownik korzystający z produktów z niniejszego serwisu zobowiązany jest do przestrzegania tych praw.
 • Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści, produktów i usług umieszczonych w Serwisie nie będzie usuwał informacji o ich autorze, które umożliwiają identyfikację dzieła podlegającego ochronie.

 

7.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników i klientów Serwisu dantekrone.com w procesie zamawiania produktu lub usługi, przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia, archiwizacji oraz jeśli kupujący wyraźni na to zgodę w celach marketingowych i informacyjnych.
 • Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika lub klienta serwisu dantekrone.com

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Użytkownicy, którzy dokonali zakupu w serwisie dantekrone.com i są zapisani na darmową usługę newslettera mogą otrzymywać zniżki na kolejne produkty i usługi.
 • Serwis dantekrone.com przeznaczony jest głównie dla osób pełnoletnich, korzystając z serwisu deklarujesz, że masz ukończone 18 lat.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych produktów lub usług, dodawanie nowych produktów lub usług czy też wycofywanie istniejących.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie serwisu, w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
Scroll Up